Sự khác biệt giữa Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Tiểu thừa là gì?

Phật Giáo Là một trong ba tôn giáo lớn trên thế giới, Phật giáo ảnh hưởng đến toàn thế giới bằng những tư tưởng triết học sâu sắc. Tuy nhiên, trong lịch sử lâu dài của Phật giáo, có hai nhánh chính đã xuất hiện: Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Nguyên thủy hay còn gọi là Tiểu Thừa. Có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhánh này về giáo lý, phương pháp thực hành và quan điểm. Dưới đây, mình sẽ dẫn bạn đi thảo luận về sự khác biệt giữa Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Tiểu thừa.

Đại Thừa: “Đại Thừa” có nghĩa là “phương tiện lớn có thể chở vô số chúng sinh đến phía bên kia của Bồ Đề Niết Bàn.” Đây là một cách diễn đạt nhấn mạnh sự bình đẳng của mọi sinh linh và tầm quan trọng của việc truyền đạt lời dạy Phật pháp. Trong Phật giáo Đại Thừa, sự phát triển và mở rộng hơn về lý thuyết và thực hành được thấy trong nhiều học phái khác nhau như Thiền Tông, Nghiêm Hoa Tông, và Tịnh độ. Đại Thừa thường chú trọng vào việc hiểu sâu sắc lời dạy của Đức Phật và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày để đạt được giác ngộ.

“Tiểu Thừa” hay còn gọi là “Nguyên Thủy” trong Phật giáo nhấn mạnh vào giáo lý và lời dạy nguyên thủy của Đức Phật mà không có sự phát triển lớn về lý thuyết và thực hành. Phật giáo Tiểu Thừa, thường được biết đến với tên gọi Theravāda, giữ nguyên bản và bảo tồn các bản kinh nguyên thủy của Phật pháp. Nó coi trọng sự giữ nguyên và tập trung chủ yếu vào việc tu tập thiền và áp dụng nguyên lý “Nguyên thủy” để đạt được giác ngộ. Phật giáo Tiểu Thừa thường được coi là bảo thủ hơn và giữ nguyên hơn so với sự phát triển của Phật giáo Đại Thừa.

Sự khác biệt trong giáo lý cơ bản.

Sự thờ phượng và thái độ đối với Đức Phật

 • Đại Thừa: Tôn trọng “chư Phật” và tin rằng Đức Phật không chỉ là Thích Ca Mâu Ni mà còn bao gồm nhiều vị Phật khác tồn tại ở nhiều thế giới. Chúng coi chư Phật như những người đã đạt giác ngộ và đang hướng dẫn chúng sinh trên con đường giác ngộ. Các Phật quả (vị Phật trong các thế giới khác) cũng được tôn trọng và thờ phượng.
 • Tiểu Thừa: Chủ trương chỉ tôn thờ Thích Ca Mâu Ni. Phật giáo Tiểu Thừa tập trung đặc biệt vào sự giác ngộ và lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nguyên tắc này nhấn mạnh sự tập trung vào một vị Phật duy nhất.

Quan điểm của “Tôi” và “Pháp”

Trong Phật giáo Đại thừa, tính không của “tôi” và “Pháp” được nhấn mạnh, tức là vạn vật đều trống rỗng và không có thực chất. Phật giáo Đại thừa chủ trương “sự trống rỗng của pháp” và “sự trống rỗng của con người”, nhấn mạnh rằng mọi chúng sinh đều bình đẳng và vạn vật đều là hư ảo.

Phật giáo Nguyên thủy tin rằng có một cái “tôi” vật chất và một “Pháp” thực sự. Họ tin rằng ba quy luật quá khứ, hiện tại và tương lai đều có thật.

anh-phat-dep
anh-phat-dep

Sự khác biệt trong phương pháp và mục tiêu thực hành.

 1. Mục Tiêu Thực Hành:
  • Đại Thừa: Chủ trương “hành hạnh Bồ Tát,” với mục tiêu cứu độ tất cả chúng sinh và cam kết cứu độ phổ quát. Người tu tập trong Phật giáo Đại Thừa đặt mục tiêu đạt giác ngộ và trở thành Bồ Tát, người có lòng từ bi không giới hạn và sẵn sàng hy sinh bản thân vì phước lợi của mọi người.
  • Tiểu Thừa: Chủ trương “tam học” – giới (tuân thủ các quy tắc đạo đức), định ( Thiền định), và trí tuệ (thực hành thiền định và tìm kiếm sự giác ngộ). Mục tiêu của người tu tập trong Phật giáo Tiểu Thừa là đạt được giác ngộ và thoát khỏi chuỗi luân hồi, không nhất thiết phải trở thành Bồ Tát như trong Đại Thừa.

Tuyên truyền và truyền bá giáo lý.

Phật giáo Đại thừa lan truyền từ Ấn Độ đến các nước châu Á khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Nó phổ biến ở các nước châu Á và thậm chí còn lan rộng ra thế giới.

Phật giáo Nguyên thủy truyền bá từ Ấn Độ đến Nam và Đông Nam Á, như Sri Lanka, Thái Lan, Myanmar, lào, campuchia và những nơi khác, chú ý nhiều hơn đến tính bền vững của giáo lý nguyên thủy của Đức Phật. Đạo phật đang dần mở rộng ra quốc tế.

Quy Định về ăn uống của phật giáo đại thừa và phật giáo tiểu thừa.

Phật giáo Đại Thừa (Mahayana):

 1. Chế Độ Ăn Uống Của Những Người Tu Tập:
  • Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là ở các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, và Hàn Quốc, những người tu tập có thể áp dụng các quy tắc về ăn chay là chế độ ăn uống thực vật để thể hiện lòng từ bi và không gây hại đến sinh linh.hoa sen

Phật giáo Tiểu Thừa (Theravāda):

 

 1. Quy Tắc Ăn Uống Của Những Người Tu Tập:
  • Người tu tập Theravāda thường tuân thủ các quy tắc về chế độ ăn uống theo Tỳ-nại-da (Vinaya) ( giới Luật). Theo các quy tắc này, người tu tập nên tránh ăn từ chiều tối đến buổi sáng hôm sau và chỉ được ăn thức ăn được đặt vào tay họ trong khi đi khất thức được cúng dường gì thì ăn nấy không kễ chay mặn .
 2. Không ăn thức ăn tam tịnh nhục.1. Mắt không thấy giết: Chính mắt mình không thấy sinh vật ấy vì mình mà bị giết.2. Tai không nghe giết: Đối với người đáng tin, không nghe nói sinh vật ấy vì mình mà bị giết.3. Không nghi giết: Biết nơi đó không có nhà đồ tể, hoặc sinh vật ấy đã tự chết, vì thế không còn ngờ là vì mình mà sinh vật ấy bị giết:

Có sự khác biệt rõ ràng giữa Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Tiểu thừa về tên gọi, giáo lý cơ bản, phương pháp thực hành, mục tiêu và cách phân bổ. Những khác biệt này phát sinh từ những quan điểm triết học và cách giải thích học thuyết khác nhau, thể hiện sự phong phú và đa dạng của Phật giáo như một hệ thống tôn giáo đa nguyên.

HanKan
HanKan
Mình Là Hankan một người đam mê tâm linh và nhiếp ảnh thích khám phá những điều bí ẩn của thế giới qua con đường tâm linh, tìm kiếm sự kết nối tinh tế giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh.

Đọc Thêm

- Quảng Cáo -