Thần chú

Thần chú của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Giúp thông minh sáng suốt.

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được coi là người thị giả thân cận nhất với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài hiện diện trong nhiều kinh điển của Đại Thừa như Kinh Địa Tạng, Kinh Hoa Nghiêm,...

OM ॐ là gì ? Âm Thanh Quyền Năng Nhất Vũ Trụ.

Om là một từ tiếng Phạn cổ,  được phát âm là "aum" . Nó là một trong những âm thanh linh thiêng nhất trong Ấn Độ giáo và các tôn giáo Ấn Độ khác, như trong Phật giáo và...

Chú đại bi 84 biến tiếng việt và tiếng phạn dễ đọc

Chú đại bi 84 biến chữ to dễ đọc cho người mới đọc kinh, thần chú phật giáo
- Advertisement -spot_img

Latest News

Thơ vô thường Trực chỉ chân tâm sưu tầm phần 1

Thơ vô thường xóa ưu tư Nhân sinh một kiếp lắm gian nan Sinh già bệnh chết thấy rõ ràng Thế trần...
- Advertisement -spot_img